تبلیغات
کشتی کج - برادران نابودگر رینگ
سلام دوستان:؟!!
درباره ی زندگی برادران نابودگر رینگ هر كس یه چیز میگه اما مطمئن باشید چیزی كه من براتون مینویسم حقیقته.
نوشته ی زیر قسمتی از ماجرای طولانی زندگی این دو برادره؟؟؟؟؟!!!!!! 
undrtaker و  kane  دو برادر واقعی هم نیستند یعنی هستنا ولی برادرهای ناتنی همدیگه هستند.همونطور كه میدونید برادر بزرگه آندرتیكر هستش و برادر كوچیكه كین.
ماجرای سوختن صورت كین اینه:؟!!!!
وقتی كه  مادر آندرتیكر میمیره پدرش یه زن دیگه مگیره كه اون زن كین رو قبلا بدنیا آورده بوده و كین ۱۸ساله بوده و آندرتیكر ۳۲ ساله یعنی تفاوت سنی اونا تقریبا ۱۴ ساله. آندر كه اصلا از ازدواج پدرش راضی نبوده تصمیم میگیره  كه از خانواده دومش انتقام بگیره. برای همین چندی پس از ازدواج پدرش نیمه شب از خواب بلند میشه و خونشون رو به آتش میكشه و از خونه بیرون میره. چند وقت بعد مطلع میشه كه پدرش به همره زنش در آتش سوختند و برادرش یعنی كین زنده مونده و دچار سوختگی شدید سر و صورت شده . بعد از این ماجرا آندر از كین خوشش میاد و در بهبود یافتن اون ، كین رو كمك میكنه و اونو در سن ۱۹سالگی با دنیای كشتی كج آشنا میكنه و رفته رفته كین رو به wwe میاره. كین هم از كشتی كج خوشش میاد و با یك لباس  قرمز و ماسكی برای پیدا نبودن صورت سوختش پیمان عهد را با آندر میبنده. مدت زیادی دو برادر با هم كارمی كردند و هیچكس یارای مسابقه با اونا رو نداشت حتی در این مدت ۲ نفر رو هم به قتل رسوندند،در هر مسابقه كه كین كم میاورد آندر به كمكش میرفت و در هر مسابقه هم كه آندر كم میاورد كین به كمكش میرفت. در ابتدا هردو برادر مسیحی بودند اما ..........   .
بعد از چند سال یك نفر ماجرای كشته شدن پدر و مادر كین توسط آندر را به گوش كین رسوند و این بار نوبت كین بود كه انتقام بگیره. شب هنگامی كه آندر خواب بود كین بالای سر آندر رفت و هنگامی كه خواست با چاقو به قلب آندر فرو كند وی از خواب پرید و با دیدن این صحنه یه دست كتك ناب به كین زد و رفت. ۲ماه آندر نبود و در یكی از مسابقات هنگامی كه كین با میك فولی مسابقه میداد ناگهان میكفولی   بند ماسك كین را پاره كرد و چهره ی وحشتناك و سوخته ی كین پدیدار شد..... كین با دیدن این صحنه دستش را به صورتش گرفت و از رینگ بیرون رفت ......  ناگهان صدای دینگ...دینگ... برادر برخاست بله آندر بعد از ۲ ماه با چهره و آهنگی متفاوت بازگشت. حت فن خود (لستراید) را هم عوض كرده بود ،وی آمد و یك (تامبستون پیلدرایور) به كین زد و رفت. از اینجا بود كه جنگ و آتش میان دو برادر در گرفت. در طی دو ماهی كه دو برادر نبودند حرفهای زیادی درباره ی آنها زده شد. تا وقتی كه به ناگاه صدای موزیك كین برخاست و كین با چهره ای جدید به رینگ آمد. در طی این ۲ ماه كین صورت خود را جراحی پلاستیك كرده بود و ماسكش را هم برداشته بود وی اعلام كرد كه من همون كین گذشته ام و هنوز هم دین مسیح را قبول دارم. چندی بعد در وسط مسابقه ی كین صدای موزیك ترسناك برادر بلند شد آندر با چهره ای وحشتناك وارد رینگ شد و اعلام كرد دین من دیگر مسیح نیست بلكه دین من شیطان است...... بله آندر تیكر شیطان پرست شده بود و ابلیس و جن در گوشت و پوست او رفته بود و هیچكس جلودارش نبود و بیش از ۸ نفر را كشت.
این ماجرا ادامه داشت تا سال گذشته كه دوباره برادران نابودگر رینگ با هم تیم شدند. چند مسابقه را بردند و دوباره از هم جدا شدند. در حال حاضر هم كین مسیحی و آندرتیكر شیطان پرست هست.